Nghe hương

16/08/2017 14:07

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “nghe hương” để mô tả quá trình thưởng thức hương thơm tinh tế của từng mẩu gỗ thơm nhỏ.

Ảnh: Nghe hương
Nhãn: Nghe hương

Khi cầm bát trong lòng bàn tay, mùi hương dịu dàng khiến chúng ta sử dụng tất cả các giác quan để thưởng thức - quá trình đó gọi là "Mon-koh".

 
Thong ke