CÔNG TY TNHH VPP - ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY HƯƠNG SHOYEIDO TẠI VIỆT NAM:
  • Địa chỉ:        Tầng 2, tòa nhà Mỹ Đình Plaza 2, số 2 đường Nguyễn Hoàng, p. Mỹ Đình 2, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại:  024 3794 0774
  • Fax:             024 3794 0773
  • Email:         trang_nguyen@vpp.net.vn
  • Website:     www.vpp.net.vn

 

 

 

   

Thong ke