Hương đạo

15/08/2017 11:14

Lễ hương đạo truyền thống
                                                                Ảnh: Lễ hương đạo truyền thống

Giống như trà đạo và cắm hoa, Koh-do hay "Hương đạo",  là một truyền thống quan trọng ở Nhật Bản. Hương đạo được thực hiện bởi các học viên có chứng chỉ tốt nghiệp các trường về Hương đạo - là trường Shino hoặc Oie – những trường đã tiến hành nghi lễ này trong hơn 5 thế kỷ. Lễ hương đạo truyền thống được thực hiện trong phòng riêng, gồm một hướng dẫn viên và một nhóm nhỏ người tham gia. Hầu hết các lễ hương đạo đều liên kết đến một trò chơi, trong đó những người tham gia cố gắng để đoán mùi nào đang được đốt. Có tới hàng trăm các trò chơi với hương khác nhau. Trong khi lễ Hương đạo chính thức được tiến hành theo  nghi thức và truyền thống thì ý tưởng chính là vui với mùi hương và học cách "lắng nghe" hương. Bạn không cần phải có một cái mũi kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo để thưởng thức và đánh giá hương mà mọi người có thể gặp nhau để chia sẻ các loại hương khác nhau và tạo ra các trò chơi riêng của mình

Kumi-koh

Kumi-koh hay trò chơi đoán hương, được tổ chức để đoán các mùi hương khác nhau. Người tham gia chơi tại một cuộc thi được có tên là Genji-koh, được đặt theo tên của kiệt tác văn học cổ điển, “Truyền thuyết Genji”. Người quản trò chuẩn bị sẵn năm gói chứa 5 loại hương khác nhau. Mỗi loại hương sẽ được chứa trong năm túi. 25 túi này sẽ được xáo trộn và chỉ được chọn 5 chiếc ngẫu nhiên. Người chơi lần lượt thử các mùi xem có bao nhiêu loại và theo thứ tự như thế nào. Đây là trò chơi phức tạp đòi hỏi người chơi phải nêu được mùi hương sau khi ngửi một lần. Biểu đồ hiển thị năm dòng dùng để chỉ ra năm mùi giống nhau. Mỗi dòng thể hiện một mùi. Chẳng hạn nếu mùi thứ ba và thứ tư giống nhau, họ sẽ vẽ dòng kẻ ngang nối dòng 3 và dòng 4 bên phải. Có tất cả 52 đoạn trong biểu đồ, mỗi đoạn được đặt tên theo từng chương của “Truyền thuyết Genji”. Người chơi kiểm tra tên chương nào tương ứng với biểu hồ họ đã vẽ và viết ra câu trả lời tương ứng. Đây là một trò chơi tao nhã sử dụng mùi hương để lôi cuốn người chơi vào khung cảnh Hoàng gia trước kia. Câu trả lời được công bố ngay sau đó.

Thong ke