Có 1 kết quả tìm kiếm cho "quoc gia"

NHẬT BẢN – QUỐC GIA ÁP LỰC TỚI MỨC KHÔNG TƯỞNG

Được biết đến là quốc gia với tốc độ phát triển và nền văn hóa đáng kinh ngạc, Nhật Bản cũng được biết đến là quốc gia luôn gây áp lực cho mọi người.

Thong ke